Нашите цени 

Нашите цени

Транспарентността на цените е важна за нас. Според нашето разбиране това включва и предварителна приблизителна оценка на общите разходи. Често обаче това е възможно само след като сме получили от клиентите си конкретна информация за вида и обхвата на желаната от нас услуга. 
Особено в областта на консултациите за предприемаческа дейност и стартиране на бизнес, за съжаление, има консултанти, които начисляват огромни такси за услугите си и/или предоставят на клиента само обща информация, без да се съобразяват с индивидуалните му нужди, и по този начин - ако изобщо предоставят - предоставят само малко полезна информация.

Обичайният ни подход е да предложим на клиента първоначална консултация на фиксирана цена на час. Това може да стане по телефона, но при необходимост и в рамките на лична среща, ако клиентът вече е в Германия и разстоянието между нас не е голямо. В този случай всички пътни разходи, направени от нас, ще бъдат уточнени предварително и ще трябва да бъдат поети от клиента.

По време на тази първоначална консултация получаваме изчерпателна информация за плановете и желанията на клиента. Рисковете и шансовете се анализират и ние съставяме концепция за работа, която се съгласува с клиента. Въз основа на това ние представяме на клиента конкретна оферта, която се основава на адекватна оценка на очакваните разходи за консултации и помощ. Ако клиентът не приеме това, се дължи само първоначалната такса за консултация.