Професионално образование в Германия 

Професионално образование в Германия

Ако сте български гражданин и искате да започнете професионално образование или (задължителен) стаж в Германия, то за Вас важи в голяма степен описаното в рубриката "Признаване на професионално образование в Германия". Това означава, че е необходимо предварително да уточните дали образователната или професионалната Ви квалификация са достатъчни за започване на професионално образование в Германия. Що се отнася до стажа - препоръчително е да се свържете с институцията, при която възнамерявате да стажувате и да уточните своевременно какви са изискванията към стажанти и в какво точно ще се състои стажът, т.е. какви дейности ще обхваща той и дали те ще бъдат признати като стаж от съответните български ВУЗ-ове и институции. Същото се отнася и за езиковите изисквания. В края на краищата е необходимо не само да можете да следите обясненията на инструкторите и учителите в мястото на обучение и в професионалното училище, но и да издържите на немски език съответния професионален изпит, даващ Ви желаната от Вас квалификация в края на обучението. 

Ще се радваме да Ви помогнем при започване на Вашето професионално образование в Германия!