Регистрация на собствена фирма в Германия


Регистрация на фирма в Германия

На първо място, разбира се, е бизнес идеята. “С какво искам да се занимавам? Как точно искам да го правя?„ Отговорите на тези въпроси са основополагащи за Вашия бизнес. След това идва ред на един добър бизнес план. Той трябва (в най-груби линии) да включва поне анализ на Вашите силни и слаби страни от гледна точка на бизнеса, с който искате да се занимавате, анализ на търсенето/пазара и на конкуренцията,  подробен анализ на разходите и приходите, свързани с Вашия бизнес и, като част от последния - първа (реалистична!) - оценка на печалбата. Не бива да се забравя и свързаната с тази печалба данъчна тежест. Важно е и да се има предвид, че разходите за живот в Германия могат да бъдат многократно по-високи от тези в България.

Препоръчително е също така да помислите за подходящата форма на дружеството (едноличен търговец или т.нар. юридическо лице, напр. GmbH (немския аналог на българското ООД)). От тази гледна точка, консултацията с адвокат или данъчен съветник на ранен етап е, на практика, почти задължителна .

След като бъдат изяснени горепосочените въпроси, трябва да се подготви основата. И в този случай трябва да се внимава за спазването на административните и данъчни задължения от самото начало, например регистрация на фирма, подаване на заявление за данъчен номер и т.н. Особено важно е още в най - ранен етап да се разгледат възможните варианти за финансова помощ за планираната дейност и при необходимост да се кандидатства своевременно за тях. Не е рядкост финансирането да бъде изключено, ако дейността вече е започнала! В много случаи за стартирането на бизнеса е необходимо допълнително финансиране, което може да бъде осигурено под формата на кредити с преференциални условия или дори безвъзвратни субсидии от страна на Федералната Република или съответната провинция. И за двата варианта трябва да се подготвят и изготвят бизнес план, BWA и др.

С удоволствие ще Ви консултираме и подкрепим в тези процеси, както и ще Ви осигурим компетентен преводач за съответните бизнес срещи.