Регистрация на клон на Вашата фирма в Германия


Регистрация на клон на Вашата фирма в Германия

По принцип голяма част от описаното в раздела "Регистрация на Вашата фирма в Германия" важи и тук. 
Основните въпроси, възникващи тук, се отнасят обаче до конкретното структуриране на отношенията между седалището на дружеството и клона, особено от гледна точка на корпоративното и данъчно право. И тук ние Ви съветваме и подкрепяме, ако е необходимо и с посредничеството на специалисти (адвокати, данъчни консултанти), с които си сътрудничим, за да разработим заедно най-доброто за Вас решение .