Следване и PhD в Германия


Следване и PhD в Германия

Вие сте български гражданин и искате да следвате в Германия? Вече сте започнали обучението си в България и сте придобили отделни квалификации там или дори сте получили диплома? И в двата случая е важно да се отбележи, че изискванията за обучение, но също така и тези за признаване на чуждестранни частични квалификации или научни степени, могат да се различават значително между отделните университети и колежи. Ето защо е особено важно да се информирате своевременно за тези различия и, ако е необходимо, да изберете най-подходящото място за обучение. 

Ще се радваме да Ви подкрепим и в това начинание!