Ако сте под карантина, далеч не важите като болни. Без лекарско удостоверение за неработоспособност пропуснатите заради карантината дни отпуск не могат да бъдат поискани отново от работодателя. Това вече е потвърдено от Регионалния съд по трудови спорове в Дюселдорф – LAG Düsseldorf.

На лице, което получи заповед за карантина по време на одобрения си отпуск, не се отпускат, без лекарско удостоверение за неработоспособност, повторно дните на отпуск, прекарани в карантина. Решението е взето от Регионалния съд по трудови спорове в Дюселдорф (решение от 15 октомври 2021 г., № 7 Sa 857/21). По този начин съдът е в унисон с някои трудови съдилища (ArbG Bonn, решение от 07.07.2021 г., дело № 2 Ca 504/21; ArbG Neumünster, решение от 03.08.2021 г., дело № 3 Ca 362 b/21).

В конкретния случай ищцата е била в отпуск от 10 до 31 декември 2020 г. След контакт с дъщеря си, която е била заразена с Covid-19, немският еквивалент на РЗИ (Gesundheitsamt) разпорежда домашна карантина до 16 декември 2020 г. Изследване, проведено същия ден, показва, че жената е заразена с COVID-19. На следващия ден пристига известие от Gesundheitsamt със заповед за карантина от 06 до 23 декември. Писмото съдържало уведомление, че ищцата трябва да се счита за болна по смисъла на § 2, т. 4 от Закона за защита от инфекции (IfSG). Жената обаче не е имала удостоверение за неработоспособност, издадено от лекар. По-късно тя поискала от работодателя да ѝ предостави десетте дни отпуск, които са изтекли през този период.

Подобно на предходната инстанция (ArbG Oberhausen, решение от 28 юли 2021 г., реф. № 3 Ca 321/21), LAG Düsseldorf отхвърля иска. Той се позовава на разпоредбата на член 9 от Федералния закон за отпуските (BUrlG). Съгласно тази разпоредба, дните на неработоспособност, удостоверени с медицинско свидетелство, не се считат за част от годишния отпуск, ако работникът се разболее по време на отпуска. Според седмия състав на съда, разпоредбата разграничава между болест и неработоспособност, основана на болест, съответно тези термини не трябва да се приравняват. За да бъдат възстановени дните на отпуск, всяка неработоспособност трябва да бъде удостоверена от лекар - а в случая това не е направено.

По мнението на съда аналогичното прилагане на нормата също е изключено. Според концепцията на Федералния закон за отпуските (BUrlG) събитията, които пречат на почивката, по принцип попадат в сферата на риска на отделния служител като част от личната житейска съдба, твърди съдът. Аналогията е мислима само ако всяка инфекция с Covid19 водеше и до заболяване - но това не се случва при безсимптомно протичане.

Все пак това не е последната казана по въпроса дума, тъй като Регионалния съд по трудови спорове допуска жалба срещу решението.

 

Източник: tap/LTO-Redaktion (https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/lag-duesseldorf-7sa85721-urlaub-quarantaene-arbeitsunfaehigkeit/)